Loading...
PRODUCTES I SERVEIS 2018-04-19T11:18:31+00:00

Manteniments industrials i d’edificis

 • Control de consums.

 • Estudis d’estalvis energètics.

 • Manteniments d’instal.lacions.

 • Manteniment preventiu i predictiu.

 • Manteniment correctiu.

Electricitat

 • Legalització d’instal.lacions.

 • Reformes instal.lacions comunitàries segons legislació vigent.

 • Reformes habitatges particulars.

 • Quadres de distribució.

 • Quadres de maniobra.

 • Xarxes de distribució de baixa tensió.

 • Instal.lacions elèctriques industrials.

 • Instal lació de grups de emergència per a enllumenat i petita maquinària.

 • Instal lació de SAI.

 • Instal lació i programació de PLC’S.

 • SCADAS.

 • Manteniments elèctrics preventius i correctius.

Ventilació

 • Renovacions d’aire.

 • Ventilació garatges.

Lampisteria

 • Bateries d’aigua.

 • Polietilè.

 • Megafonia.

Climatització i fred industrial

 • Sistemes d’expansió directa.

 • Cambres frigorífiques.

 • Sistemes aire-aire.

 • Sistemes aigua-aire (Fan-coils, climatitzadors, etc.)

Sistemes de gestió

 • Control integral d’instal.lacions.

 • Gestió a distància.

 • Control energètic

Veu i dades

 • Racks

 • Instal.lacions informàtiques i de veu.

 • Megafonia.

Energia solar

 • Tèrmica.

 • Fotovoltaica.